Homepage | Sitemap | Contact | Gratis Internet Offerte Aanvragen | Wie zijn wij ? | Disclaimer | Privacy

Dak isoleren

Deze website behandelt het na-isoleren van een bestaand dak. Bij nieuwbouw wordt het dak conform het Bouwbesluit standaard geïsoleerd en bestaat het dakdekkingsmateriaal vaak al uit thermisch en geluidsisolerende elementen. Een dak betreft altijd een groot oppervlakte en derhalve heeft het isoleren van het dak ook veel invloed op de energiezuinigheid en wooncomfort van een woning. Er zijn verschillende methodes om een dak te isoleren, waarbij bepaalde methodes veel ingrijpender en kostbaarder zijn dan anderen.

Evenwel is 1 ding helder: door het isoleren van het dak wordt er fors bespaard op de jaarlijse verwarmingskosten, wordt de woning meer waard en bovenal veel comfortabeler om in te wonen.

Samen met het isoleren van de spouwmuren en het aanbrengen van dubbel glas is dakisolatie de meest rendabele vorm van isoleren. Er zijn 5 isolatiemethodes van daken:

Dakisolatiemethodes

Methode van het isoleren van daken Omschrijving
Isolatie aan de binnenzijde van het dakbeschot Deze zogenaamde 'koud dak' methode behelst het isoleren van een schuin dak aan de binnenzijde. Een nadeel van deze methode is dat het dakbeschot en overige onderdelen van het dak niet beschermd worden door het isolatiemateriaal en als gevolg daarvan kan vocht (inwendige condensatie) ontstaan. Een dampremmende laag is hierbij van belang. Deze methode is voor de handige doe het zelver wel uit te voeren, echter moet men wel oppassen met vocht.
Isolatie aan de buitenzijde van het dakbeschot Deze warme dak methode zorgt ervoor dat alles onder de pannen beschermd wordt tegen vocht en koude. Deze methode heeft de voorkeur, maar is ook de meest ingrijpende. Bij deze methode moet de bestaande dakbedekking verwijderd worden bijvoorbeeld de dakpannen en dienen deze later weer teruggeplaatst te worden. Een alternatief kan zijn om de dakpannen direct te vervangen door geïsoleerde dakplaten.
Isolatie van de zoldervloer Bij deze methode is de uitgangspositie dat de zolder niet bewoonbaar hoeft te zijn, dus onverwarmd en vochtig mag zijn. Deze methode wordt ook vaak gebruikt bij vlieringen. Belangrijk hierbij is dat het zolderluik (net als een kruipruimteluik) goed geïsoleerd moet zijn om tocht en vocht naar de bewoonde verdiepingen te voorkomen.
Isolatie tussen de balkenlaag indien het gaat om platte daken (hellingshoek maximaal 3 %) Dit is een 'koud dak' methode en kan relatief gemakkelijk worden gerealiseerd, echter vanwege de direct aangrenzende koude dakbedekking kan gemakkelijk inwendige condensatie ontstaan en dat moet te allen tijd voorkomen worden. Een dampremmende laag moet ingebouwd worden en het plaatsen van stopcontacten, verlichting (spotjes e.d.) moet heel zorgvuldig gebeuren.
Isolatie aan de buitenzijde van het dakbeschot bij platte daken Deze warme dak methode vereist dat u de bestaande dakbedekking verwijdert en isolatie aanbrengt en daarna weer dakbedekking aan laat brengen. Hiervoor zijn goed isolerende complete dakplaten inclusief dakbedekking in de handel.

Informatie over daken:

Functies dak Een dak is een belangrijk onderdeel van een gebouw en naast bescherming tegen de elementen heeft het nog meer functies. Lees hier verder.

Dakvormen Er zijn vele dakvormen, maar globaal kunnen er 2 soorten worden onderscheiden: platte daken men h...

Dakbedekking Onder dakbedekking wordt verstaan alle materiaallagen boven de onderconstructie. De onderconstruc...

Dakramen en dakkapellen De meeste woningen met schuine/hellende daken hebben dakramen in het dak en/of een dakkapel. Dit ...

Woningisolatie in het algemeen Er zijn meerdere redenen om een woning te isoleren: de woning wordt energiezuiniger waardoor u fl...

Dak geeft meeste warmteverlies In de jaren '60 en '70 zijn veel woningen met pannendaken gebouwd die niet ge soleerd werden en e...

Dak isoleren Deze website behandelt het na-isoleren van een bestaand dak. Bij nieuwbouw wordt het dak conform ...

Vocht en ventilatie Een woning en met name de buitenste delen zoals vloer, gevel en dak beschermen de bewoners tegen ...

  Copyright Isoleads BV - KvK nr 51797208